Tra Cứu

Giải SBT bài 2: Quy trình trồng trọt | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 14. Nhược điểm của biện pháp hoá học trong phòng và trừ sâu, bệnh hại cây trồng là gì?

A. Khó thực hiện, chi phí cao. \

B. Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái.

C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức và chi phí.

D. Ít tác dụng khi sâu, bệnh đã phát triển thành dịch.

Câu 15. Hãy xác định hướng ưu tiên đúng khi sử dụng các biện pháp phỏng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

A. Biện pháp canh tác — Biện pháp sinh học → Biện pháp vật lí, cơ giới – Biện pháp hoá học. 

B. Biện pháp sinh học → Biện pháp canh tác — Biện pháp vật lí, cơ giới – biện pháp hoá học.

C. Biện pháp canh tác — Biện pháp vật lí, cơ giới — Biện pháp sinh học – Biện pháp hoá học.

D. Biện pháp hoá học — Biện pháp canh tác — Biện pháp vật lí, cơ giới – Biện pháp sinh học.

Câu 16. Hãy khoanh vào những đáp án đúng.

Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch như thế nào?

A. Thu hoạch lúc đúng độ chín.

B. Nhanh gọn.

C. Cẩn thận.

D. Thu hoạch ngay sau cơn mưa.

Câu 17. Các loại cây trồng như cà rốt, sắn (khoai mì), lạc (đậu phộng) được thu hoạch bằng phương pháp nào?

A. Hái.

C. Đào.

B. Cắt.

D. Nhổ.

Câu 18. Các loại cây trồng như lúa, hoa, súp lơ được thu hoạch bằng phương pháp nào?

A. Hái.

B. Cắt.

C. Đào.

D. Nhổ.

Câu 19. Để trồng 1 000 m lúa cần: 3 kg giống, 1 tấn phân chuồng, 21 kg đạm urê, 30 kg super lân, 15 kg phân kali clorua và 1 gói thuốc trừ sâu sinh học. Hãy tính toán chi phí cần cho vụ trồng lúa này theo bảng sau.

TT

Vật tư, dụng cụ

Số lượng

Đơn vị tính

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

Lúa giống

 

kg

22.000

 

2

Phân chuồng

 

kg

500

 

3

Đạm urê

 

kg

10.000

 

4

Super lân

 

kg

9.000

 

5

Kali clorua

 

kg

13.000

 

6

Thuốc trừ sâu sinh học

 

gói

45.000

 

 

 

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button