Tra Cứu

Mã Zipcode Lào Cai – Mã bưu điện Lào Cai mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Lào Cai 31000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 31001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 31002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 31003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 31004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 31005 7 Đảng ủy khối cơ quan 31009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 31010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 31011 10 Báo Lào Cai 31016 11 Hội đồng nhân dân 31021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 31030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 31035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 31036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 31040 16 Sở Công Thương 31041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 31043 19 Sở Ngoại vụ 31044 20 Sở Tài chính 31045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 31046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 31047 23 Công an tỉnh 31049 24 Sở Nội vụ 31051 25 Sở Tư pháp 31052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 31053 27 Sở Giao thông vận tải 31054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 31055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 31057 31 Sở Xây dựng 31058 32 Sở Y tế 31060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 31061 34 Ban Dân tộc 31062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 31063 36 Thanh tra tỉnh 31064 37 Trường chính trị tỉnh 31065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 31066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 31067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 31070 41 Cục Thuế 31078 42 Cục Hải quan 31079 43 Cục Thống kê 31080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 31081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 31085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 31086 47 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 31087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 31088 49 Hội Nông dân tỉnh 31089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 31090 51 Tỉnh Đoàn 31091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 31092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 31093

THÀNH PHỐ LÀO CAI

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Lào Cai 31100 2 Thành ủy 31101 3 Hội đồng nhân dân 31102 4 Ủy ban nhân dân 31103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31104 6 Phường Kim Tân 31106 7 Xã Vạn Hoà 31107 8 Phường Phố Mới 31108 9 Phường Lào Cai 31109 10 Phường Duyên Hải 31110 11 Phường Cốc Lếu 31111 12 Xã Đồng Tuyển 31112 13 Phường Bắc Cường 31113 14 Xã Tả Phời 31114 15 Xã Hợp Thành 31115 16 Xã Cam Đường 31116 17 Phường Thống Nhất 31117 18 Phường Xuân Tăng 31118 19 Phường Bình Minh 31119 20 Phường Pom Hán 31120 21 Phường Bắc Lệnh 31121 22 Phường Nam Cường 31122 23 Bưu Cục Phát Lào Cai 31150 24 Bưu Cục Phát Cam Đường 31151 25 Bưu Cục KHL Lào Cai 31152 26 Bưu Cục Kim Tân 31153 27 Bưu Cục Hoàng Liên 31154 28 Bưu Cục Cửa Khẩu 31155 29 Bưu Cục Duyên Hải 31156 30 Bưu Cục Cốc Lếu 31157 31 Bưu Cục Bình Minh 31158 32 Bưu Cục Pom Hán 31159 33 Bưu Cục Trần Hưng Đạo 31160 34 Bưu Cục HCC Lào Cai 31198 35 Bưu Cục Hệ 1 Lào Cai 31199

HUYỆN BẢO THẮNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bảo Thắng 31200 2 Huyện ủy 31201 3 Hội đồng nhân dân 31202 4 Ủy ban nhân dân 31203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31204 6 Thị trấn Phố Lu 31206 7 Xã Xuân Quang 31207 8 Xã Phong Niên 31208 9 Thị trấn Nông Trường Phong Hải 31209 10 Xã Bản Cầm 31210 11 Xã Bản Phiệt 31211 12 Xã Thái Niên 31212 13 Xã Gia Phú 31213 14 Xã Sơn Hải 31214 15 Xã Xuân Giao 31215 16 Thị trấn Tằng Loỏng 31216 17 Xã Phú Nhuận 31217 18 Xã Sơn Hà 31218 19 Xã Phố Lu 31219 20 Xã Trì Quang 31220 21 Bưu Cục Phát Bảo Thắng 31250 22 Bưu Cục Xuân Quang 31251 23 Bưu Cục Gia Phú 31252 24 Bưu Cục Tằng Loỏng 31253 3 HUYỆN BẮC HÀ 1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Hà 31300 2 Huyện ủy 31301 3 Hội đồng nhân dân 31302 4 Ủy ban Nhân dân 31303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31304 6 Thị trấn Bắc Hà 31306 7 Xã Tà Chải 31307 8 Xã Thải Giàng Phố 31308 9 Xã Tả Củ Tỷ 31309 10 Xã Bản Già 31310 11 Xã Lùng Cải 31311 12 Xã Lùng Phình 31312 13 Xã Lầu Thí Ngài 31313 14 Xã Tả Van Chư 31314 15 Xã Hoàng Thu Phố 31315 16 Xã Bản Phố 31316 17 Xã Na Hối 31317 18 Xã Cốc Ly 31318 19 Xã Nậm Mòn 31319 20 Xã Nậm Đét 31320 21 Xã Bảo Nhai 31321 22 Xã Cốc Lầu 31322 23 Xã Nậm Lúc 31323 24 Xã Bản Cái 31324 25 Xã Nậm Khánh 31325 26 Xã Bản Liền 31326 27 Bưu Cục Phát Bắc Hà 31350 28 Bưu Cục Bảo Nhai 31351

HUYỆN SI MA CAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Si Ma Cai 31400 2 Huyện ủy 31401 3 Hội đồng nhân dân 31402 4 Ủy ban nhân dân 31403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31404 6 Xã Si Ma Cai 31406 7 Xã Nàn Sán 31407 8 Xã Bản Mế 31408 9 Xã Thào Chư Phìn 31409 10 Xã Sín Chéng 31410 11 Xã Mản Thẩn 31411 12 Xã Cán Hồ 31412 13 Xã Nàn Xín 31413 14 Xã Quan Thần Sán 31414 15 Xã Cán Cấu 31415 16 Xã Lử Thẩn 31416 17 Xã Lùng Sui 31417 18 Xã Sán Chải 31418 19 Bưu Cục Phát Si Ma Cai 31450

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Khương 31500 2 Huyện ủy 31501 3 Hội đồng nhân dân 31502 4 Ủy ban nhân dân 31503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31504 6 Thị trấn Mường Khương 31506 7 Xã Tung Chung Phố 31507 8 Xã Tả Ngải Chồ 31508 9 Xã Pha Long 31509 10 Xã Nậm Chảy 31510 11 Xã Thanh Bình 31511 12 Xã Lùng Vai 31512 13 Xã Bản Lầu 31513 14 Xã Bản Sen 31514 15 Xã La Pan Tẩn 31515 16 Xã Tả Thàng 31516 17 Xã Cao Sơn 31517 18 Xã Lùng Khấu Nhin 31518 19 Xã Nấm Lư 31519 20 Xã Dìn Chin 31520 21 Xã Tả Gia Khâu 31521 22 Bưu Cục Phát Mường Khương 31550 23 Bưu Cục Bản Lầu 31551

HUYỆN BÁT XÁT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bát Xát 31600 2 Huyện ủy 31601 3 Hội đồng nhân dân 31602 4 Ủy ban nhân dân 31603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31604 6 Thị trấn Bát Xát 31606 7 Xã Bản Qua 31607 8 Xã Bản Vược 31608 9 Xã Cốc Mỳ 31609 10 Xã Trịnh Tường 31610 11 Xã Nậm Chạc 31611 12 Xã A Mú Sung 31612 13 Xã A Lù 31613 14 Xã Ngải Thầu 31614 15 Xã Y Tý 31615 16 Xã Dền Sáng 31616 17 Xã Sàng Ma Sáo 31617 18 Xã Dền Thàng 31618 19 Xã Mường Hum 31619 20 Xã Trung Lèng Hồ 31620 21 Xã Nậm Pung 31621 22 Xã Bản Xèo 31622 23 Xã Mường Vi 31623 24 Xã Phường Cheo 31624 25 Xã Quang Kim 31625 26 Xã Phìn Ngan 31626 27 Xã Tòng Sành 31627 28 Xã Cốc San 31628 29 Bưu Cục Phát Bát Xát 31650

HUYỆN SA PA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sa Pa 31700 2 Huyện ủy 31701 3 Hội đồng nhân dân 31702 4 Ủy ban nhân dân 31703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31704 6 Thị trấn Sa Pa 31706 7 Xã Sa Pả 31707 8 Xã Trung Chải 31708 9 Xã Tả Phìn 31709 10 Xã Bản Khoang 31710 11 Xã Tả Giàng Phình 31711 12 Xã San Sả Hồ 31712 13 Xã Lao Chải 31713 14 Xã Tả Van 31714 15 Xã Bản Hồ 31715 16 Xã Nậm Sài 31716 17 Xã Nậm Cang 31717 18 Xã Suối Thầu 31718 19 Xã Thanh Phú 31719 20 Xã Bản Phùng 31720 21 Xã Thanh Kim 31721 22 Xã Sử Pán 31722 23 Xã Hầu Thào 31723 24 Bưu Cục Phát Sa Pa 31750 25 Bưu Cục KHL Sa Pa 31751 26 Bưu Cục Cầu Mây 31752 27 Bưu Cục Hàm Rồng 31753

HUYỆN VĂN BÀN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Bàn 31800 2 Huyện ủy 31801 3 Hội đồng nhân dân 31802 4 Ủy ban nhân dân 31803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31804 6 Thị trấn Khánh Yên 31806 7 Xã Khánh Yên Thượng 31807 8 Xã Sơn Thuỷ 31808 9 Xã Tân Thượng 31809 10 Xã Võ Lao 31810 11 Xã Văn Sơn 31811 12 Xã Nậm Mả 31812 13 Xã Nậm Rạng 31813 14 Xã Dần Thàng 31814 15 Xã Nậm Chầy 31815 16 Xã Nậm Xé 31816 17 Xã Minh Lương 31817 18 Xã Hoà Mạc 31818 19 Xã Làng Giàng 31819 20 Xã Dương Quỳ 31820 21 Xã Thẩm Dương 31821 22 Xã Nậm Xây 31822 23 Xã Khánh Yên Trung 31823 24 Xã Khánh Yên Hạ 31824 25 Xã Liêm Phú 31825 26 Xã Nậm Tha 31826 27 Xã Chiềng Ken 31827 28 Xã Tân An 31828 29 Bưu Cục Phát Văn Bàn 31850 30 Bưu Cục Võ Lao 31851 31 Bưu Cục Tân An 31852

HUYỆN BẢO YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bảo Yên 31900 2 Huyện ủy 31901 3 Hội đồng nhân dân 31902 4 Ủy ban nhân dân 31903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31904 6 Thị trấn Phố Ràng 31906 7 Xã Xuân Thượng 31907 8 Xã Xuân Hoà 31908 9 Xã Vĩnh Yên 31909 10 Xã Nghĩa Đô 31910 11 Xã Tân Tiến 31911 12 Xã Điện Quan 31912 13 Xã Thượng Hà 31913 14 Xã Tân Dương 31914 15 Xã Minh Tân 31915 16 Xã Kim Sơn 31916 17 Xã Cam Cọn 31917 18 Xã Bảo Hà 31918 19 Xã Yên Sơn 31919 20 Xã Lương Sơn 31920 21 Xã Long Khánh 31921 22 Xã Long Phúc 31922 23 Xã Việt Tiến 31923 24 Bưu Cục Phát Bảo Yên 31950

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button