Tra Cứu

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn.

Chọn đáp án C.

Giải thích: Các bạn tham khảo nội dung lí thuyết tại đây. 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button