Tra Cứu

Chọn đáp án đúng, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là: | GDCD 12 (Trang 93 – 109 SGK)

Câu 13: Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

c. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi

d. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi.

Đáp án đúng là:

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button