Tra Cứu

Đọc đề bài dưới đây: | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

D. NÓI VÀ NGHE

Đọc đề bài dưới đây:

Đề bài: Trình bày ý kiến của bạn về một trong những vấn đề sau:

– Phân tích nội dung, nghệ thuật của một loài ca dao viết về thiên nhiên.

– Phân tích nội dung, nghệ thuật của một bài thơ (ngắn) về mối giao cảm của con người với thiên nhiên.

1. Bạn hãy

a. Sử dụng những nội dung đã thực hiện ở phần Viết

b. Luyện tập và trình bày bài nói theo dàn bài đã chuẩn bị.

2. Giả định một số tình huống người nghe có thể chưa đồng tình với một vài vấn đề bạn trình bày, bạn cần chuẩn bị tâm thế tiếp nhận câu hỏi trên tinh thần cầu thị để có những trao đổi, phản hồi tích cực nhất.

Bài tập

1) Trong trường hợp muốn trình bày bài nói của mình bằng nội dung bài viết, bạn có thể tận dụng dàn bài và nội dung đã viết để điều chỉnh thành bài nói

2) Trường hợp bạn muốn trình bày bài nói của mình về một văn bản thơ tự chọn thì quy trình và các bước thực hiện vẫn dựa vào những hướng dẫn trong SGK.

3) Bạn cần lưu ý.

– Xem lại SGK để thực hiện yêu cầu lựa chọn từ ngữ, cách thức trình bày phù hợp với văn bản nói; luận chuyển cả ở hai vai nghe và nói.

Rèn luyện kĩ năng giới thiệu, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một bài thọ dựa trên các tiêu chí kĩ năng trình bày, tương tác với người nghe như trong bảng kiểm (trích) dưới đây:

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button