Tra Cứu

Gạch một gạch dưới câu dùng để hỏi, khoanh tròn từ ngữ dùng để hỏi có trong các đoạn văn sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

8. Gạch một gạch dưới câu dùng để hỏi, khoanh tròn từ ngữ dùng để hỏi có trong các đoạn văn sau:

a. Thầy hỏi:

– Con tên là gì?

– Thưa thầy, con là Lu-i Pa-xtơ ạ!

Theo Đức Hoài

b. Em hỏi bố

– Sao con không được quàng khăn như các anh chị hả bố? – Nếu chăm ngoan, lên lớp Ba, con sẽ được nhận phần

Bố xoa đầu Nhi, âu yếm: thưởng đặc biệt này.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

– Câu dùng để hỏi:

Con tên là gì? 

Sao con không được quàng khăn như các anh chị hả bố?

– Từ ngữ để hỏi: Gì, hả

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button