Tra Cứu

Giải SBT bài 1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 4: Chọn từ “vô tỉ”, “hữu tỉ”, “hữu hạn”, “vô hạn không tuần hoàn” thích hợp cho chỗ trống:

a) số vô tỉ được viết dưới dạng số thập phân …

b) $\sqrt{26}$ là số …

c) $\sqrt{\frac{1}{144}}$ là số …

d) $\frac{-7}{50}$ viết được dưới dạng số thập phân …

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button