Tra Cứu

Giải SBT bài 12: Thực hành: Sưu tầm tư liệu về cộng hòa Nam Phi | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Giải bài 12: Thực hành: Sưu tầm tư liệu về cộng hòa Nam Phi – Sách lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Câu 1: Dựa vào nội dung bài 12 trong SGK, hãy: 

– Hoàn thành sơ đồ dưới đây: 

Trả lời: 

Media VietJack

Hình 12. Sơ đồ các bước trình bày một sự kiện lịch sử

 – Theo em, bước nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

– Theo em, bước quan trọng nhất là bước 3, vì bước này là bước thể hiện khả năng đánh giá, nhìn nhận vấn đề, khả năng tư duy của người trình bày nội dung

Câu 2: Dựa vào nội dung mục 1, bài 12 trong SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây: 

Trả lời: 

Media VietJack

– Theo em, để tăng tính hiệu quả, việc sưu tầm tài liệu từ internet cần lưu ý điều gì? 

Theo em, để tăng tính hiệu quả, việc sưu tầm tài liệu từ internet cần lưu ý việc: thu thập thông tin tại nhưng trang web uy tín, lựa chọn thông tin phù hợp với lứa tuổi và nôi dung tìm hiểu.

Câu 3:  Dựa vào thông tin bên dưới, hãy điền các chữ A, B, C, D vào chỗ trống (…) theo thứ tự nội dung trình bày của bài báo cáo một sự kiện lịch sử.

Media VietJack

Trả lời: 

Media VietJack

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button