Tra Cứu

Giải SBT bài 16: Từ trường trái đất | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

16.1 Hoàn thiện các câu trong sơ đồ bằng cách: a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ – có kí hiệu (a), (b),…, k b) Ghép những hình ở bên dưới vào những ô vuông thích hợp có các số 1, 2, trong sơ đồ.

\

 

 

 

16.2 Tại sao khi sử dụng la bàn để xác định hướng địa lí thì không để la bàn gần các vật có tính chất từ?

16.3 Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ. Hình 16.1 là hình ảnh của một kim nam châm được đặt trong từ trường Trái Đất. Hãy:

a) Xác định cực từ bắc và cực từ nam của thanh nam châm trong hình 16.1. Giải thích cách xác định. Có nhận xét gì về tên cực của thanh nam châm Trái Đất và tên cực từ Trái Đất được quy định (ghi trong hình vẽ).

b) Vẽ chiều của đường sức từ đi qua điểm A và B. c) Tại mỗi vị trí A và B đặt một kim nam châm. Hãy cho biết lực từ tác dụng lên kim nam châm nào mạnh hơn. Vì sao? 

 

 

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button