Tra Cứu

Giải SBT bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

17.1. Chỉ ra phát biểu sai.

Ảnh của vật qua gương phẳng

A. là ảnh ảo, kích thước luôn bằng kích thước của vật.

B. là ảnh ảo, kích thước càng lớn khi vật càng gần gương phẳng.

C. là ảnh ảo, đối xứng với vật qua gương phẳng.

D. là ảnh ảo, khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng bằng khoảng cách từ vật tới gương phẳng.

Trả lời:

  • A. là ảnh ảo, kích thước luôn bằng kích thước của vật.

=> B sai vì Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, kích thước luôn bằng kích thước của vật.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button