Tra Cứu

Giải SBT bài 18: Nam châm

18.2. Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

a) Nam châm có nhiều dạng khác nhau nhưng mỗi nam châm đều có (1) … cực.

b) Vật liệu có tương tác từ với nam châm được gọi là vật liệu có (2)…

c) Cao su, giấy, vải là các vật liệu (3)… từ tính.

d) Sắt, thép, cobalt, nickel là các vật liệu (4) … từ tính.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button