Tra Cứu

Giải SBT bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Năm 1418, Lê Lợi tập hợp hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn (Thanh Hoá) trong bối cảnh nào sau đây?

A. Nhà Minh đang đô hộ, cai trị hà khắc.

B. Quân Minh vừa hoàn thành xâm lược.

C. Cuộc khởi nghĩa của nhà Hồ thất bại.

D. Lực lượng quân Minh đã bị suy yếu.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những ngày đầu khởi nghĩa (1418–1423)?

A. Liên tục bị quân Minh bao vây, tấn công.

B. Nhiều lần phải rút chạy lên núi Chí Linh.

C. Bị thiếu thốn về lương thực và quân số.

D. Bộ Chỉ huy nghĩa quân mâu thuẫn nội bộ.

Câu 3. Để khôi phục và bảo toàn lực lượng, năm 1423, Lê Lợi đã có hành động nào sau đây?

A. Bất ngờ tập kích vào doanh trại quân Minh.

B. Phá vòng vây thoát khỏi tình thế nguy khốn

C. Đề nghị hoà hoãn với quân Minh.

D. Chuyển quân ra phía bắc.

Câu 4. Trong giai đoạn phản công (1426 – 1427), chiến thắng tiêu biểu nào sau đây của nghĩa quân Lam Sơn có tác động lớn buộc nhà Minh phải rút quân về nước?

A. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Xương Giang (Bắc Giang).

B. Tốt Động và Chúc Động (Hà Nội).

C. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Bạch Đằng (Hải Phòng)

D. Đông Quan (Hà Nội) và Đông Bộ Đầu (Hà Nội).

Câu 5. Nội dung nào sau đây đánh giá đúng về vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Sáng tạo kế “Thanh dã” trong cuộc khởi nghĩa.

B. Viết bài Bình Ngô đại cáo để khích lệ quân sĩ.

C. Tổ chức mai phục quân Minh ở thành Tây Đô.

D. Là tổng chỉ huy lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa nào sau đây?

A. Chấm dứt vai trò của nhà Minh trong lịch sử.

B. Đưa tới sự thành lập của vương triều Lê sơ.

C. Chấm dứt hơn 30 năm cai trị của nhà Minh.

D. Làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Câu 7. Giải thích nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) và cho biết ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa này.

Câu 8. Quan sát hình 19 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về Nguyễn Trãi theo các gợi ý: tiểu sử, vai trò và đóng góp đối với lịch sử dân tộc,..

Câu 9. Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng.

Câu 10. Nối ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng khi nói về công lao của các nhân vật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button