Tra Cứu

Giải SBT bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của và bản đồ trong đời sống | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lưa chọn đáp án đúng.

1.1. Bước nào sau đây không có trong sử dụng bản đồ?

A. Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu.

B. Đo kích thước bản đồ.

C. Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

D. Tìm hiểu kĩ bảng chú giải bản đồ.

Trả lời: Chọn đáp án B. Đo kích thước bản đồ.

1.2. Ứng dụng nổi bật nhất của GPS là

A. định vị đối tượng.

B. dẫn đường, quản lí và điều hành sự di chuyển của các đối tượng.

C. tìm người và thiết bị đã bị mắt.

D. chống trộm cho các phương tiện.

Trả lời: Chọn đáp án A. định vị đối tượng.

1.3. Ưu điểm của bản đồ số so với bản đồ giấy là

A. không cần sử dụng các thiết bị để hiển thị.

B. có nhiều kích thước và tỉ lệ.

C. thuận lợi trong sử dụng, lưu trữ và chỉnh sửa.

D. giá thành rẻ.

Trả lời: Chọn đáp án C. thuận lợi trong sử dụng, lưu trữ và chỉnh sửa.

1.4. GPS và bản đồ số được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:

A. kế toán, kiểm toán, thuế,…

B. giáo dục, y tế, thể dục thẻ thao,…

C. nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, …

D. giao thông vận tải, quân sự, khí tượng…

Trả lời: Chọn đáp án D. giao thông vận tải, quân sự, khí tượng…

Bài tập 2: Hãy sắp xếp các bước sử dụng bản đồ phù hợp.

(1) Tìm hiểu kĩ bảng chú giải bản đồ.

(2) Xác định rõ nội dung, yêu cầu của việc đọc bản đồ.

(3) Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu.

(4) Hiểu được các yếu tố cơ bản của bản đồ.

(5) Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Trả lời: thứ tự sắp xếp đúng là: (2), (3), (4), (1), (5) 

Bài tập 3: Hãy sử dụng các cụm từ sau đề hoàn thành đoạn văn dưới đây:

vị trí

tìm người, thiết bị

quản lí và điều hành

định vị

 

ứng dụng

giao thông vận tải

 

GPS và bản đồ số được sử dụng nhiều trong cuộc sống hiện đại với nhiều (1)…………… hữu ích. Ứng dụng nổi bật nhất của GPS là (2)……………., nhằm xác định (3)…………….. chính xác của các đối tượng trên bản đồ. GPS và bản đồ số dùng để dẫn đường, (4)…………… sự di chuyển của các đối tượng có gắn thiết bị định vị. Ngoài ra, GPS và bản đồ số còn dùng đề (5)……………………..đã mất,… GPS và bản đồ số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong (6)………….

Trả lời: 

(1) ứng dụng

(2) định vị

(3) vị trí

(4) quản lí và điều hành  

(5) tìm người, thiết bị

(6) giao thông vận tải 

Bài tập 4: GPS có ứng dụng như thế nào trong ngành giao thông và nông nghiệp?

Trả lời: 

  • Ứng dụng của GPS trong ngành giao thông: xác định vị trí phương tiện; quản li điểm đi điểm đến, tốc độ của phương tiện; tính giá cước vận tải, theo dõi tuyến đường và điều phối đội xe nhằm tối đa hoá hiệu quả hoạt động,…
  • Ứng dụng của GPS trong ngành nông nghiệp: Công cụ làm nông nghiệp được tích hợp GPS có khả năng theo dõi mùa vụ, thời gian thu hoạch…..

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button