Tra Cứu

Giải SBT bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

30.9. Điền từ/ cụm từ thích hợp sau vào chỗ trống.

năng lượng, mạch máu, tiêu hoá cơ học, nguyên liệu, tiêu hoá hoá học, ăn uống, ống tiêu hoá, máu.

Các chất dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể động vật, chúng cung cấp …(1)… cho các hoạt động sống của cơ thể, là .. (2)… cấu tạo nên tế bào, … Đối với động vật, thức ăn được đưa vào cơ thể thông qua hoạt động …(3)…; thức ăn được biến đổi nhờ quá trình … (4)… và …(5)… diễn ra trong …(6)… Sau khi được hấp thụ, các chất dinh dưỡng được vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể nhờ sự di chuyển của …(7)… trong … (8)…

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button