Tra Cứu

Giải SBT bài 6: Thuế | SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em chọn

a) Thuế là gì?

A. Thuế là một khoản tiền mà các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự nguyện nộp cho Nhà nước.

B. Thuế là một khoản tiền mà các cơ sở sản xuất kinh doanh thu lãi từ người mua hàng.

C. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.

D. Thuế là một khoản tiền mà người dân phải trả khi sử dụng các dịch vụ công cộng theo quy định của các luật thuế

Trả lời: C

b) Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thuế?

A. Thuế là công cụ để kiềm chế lạm phát, binh ổn giá cả.

B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

C. Thuế là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường.

D. Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội.

Trả lời: A

c) Thuế trực thu là gì?

A. Thuế tinh trên giá trị của hàng hoa trên thị trường.

B. Thuế gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.

C. Thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp

D. Thuế điều tiết trực tiếp vào giá cả của hàng hoá trên thị trường.

Trả lời: C

d) Thuế gián thu là gì?

A. Thuế thu được từ người có thu nhập cao.

B. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.

C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán.

Trả lời: B

Bài tập 2:  Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

Trả lời:

a. Chủ thể chịu thuế là những cá nhân, tổ chức phải trực tiếp nộp thuế cho Nhà nước.

Em không đồng tình vì chủ thể chịu thuế có thể nộp gián tiếp thuế.

b. Thuế thu nhập cá nhân là công cụ điều tiết thị trường, hướng dẫn tiêu dùng tích cực

Em không đồng tình vì đó là vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt.

c. Những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ sẽ không phải nộp thuế

Em không đồng tình vì có nhiều loại thuế và Nhà nước chỉ giảm thuế, giãn thuế choa doanh nghiệp làm ăn thua lỗ do nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh,..

d. Người tiêu dùng phải nộp thuế giá trị gia tăng cho Nhà nước.

Em đồng tình vì đó là vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt.

e. Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với một số hàng hoá đặc biệt xa xỉ nhằm điều chỉnh cung cầu hàng hoá đó trên thị trường.

Em đồng tình vì đó là vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bài tập 3: Em có nhận xét gì về các việc làm dưới đây?

Trả lời: 

a. Giám đốc N yêu cầu kế toán trưởng thay đổi số liệu thu chi của doanh nghiệp để giảm thuế.

Hành động của giám đốc N là sai, vi phạm pháp luật về thuế.

b. Để giảm thuế thu nhập cá nhân, anh X đã nhờ người khác đứng tên một số khoản thu nhập.

Hành động của anh X là sai, vi phạm pháp luật về thuế.

c. Công ty A đã chia nhỏ các khoản tiền chi trả thu nhập và giải thích rằng, đó là một việc làm có lợi cho người lao động vi giúp họ giảm tiền thuế thu nhập cá nhân.

Hành động của công ty A là sai, vi phạm pháp luật về thuế.

Bài tập 4: Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi:

Ở Ô-xtrây-li-a, việc đóng thuế đã trở thành một nếp sống. Tiền lương và các khoản thu nhập đều được trả qua tài khoản. Việc mua sắm các loại hàng hoá, dịch vụ đều phải dùng thẻ nên các của hàng đều có máy quẹt thẻ. Điều nay tạo điều kiện cho việc tính thuế trở nên thuận lợi và minh bạch hơn. Thu nhập nhiều thì phải nộp thuế nhiều, thu nhập ít thì nộp thuế ít.

Em có suy nghĩ gì về việc nộp thuế và thu thuế của quốc gia Ô-xtrây-li-a?

Trả lời: 

Việc đóng thuế và thu thuế ở Ô-xtray-li-a rất rõ ràng, minh bạch và chặt chẽ, dễ thực hiện.

Bài tập 5: Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong những trường hợp dưới đây:

a. Chị A nhờ chị B đứng tên một số khoản thu nhập, hứa sẽ chia sẻ cho chị một phần tư số tiền mà theo quy định của pháp luật thì chị A phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Em sẽ khuyên chị B như thế nào?

Trả lời:

Em sẽ khuyên chị B rằng việc chị đang làm là vi phạm pháp luật, nếu chị tiếp tục thực hiện có thể dẫn đến những hậu quả xấu.

b. Anh Q khuyên chị M mua một số hàng mĩ phẩm xách tay để tránh thuế nhập khẩu.

Em sẽ khuyên chị M như thế nào?

Trả lời: 

Khuyên chị M không nền làm như vậy. Hàng xách tay trốn được thuế nên giả rẻ hơn nhưng làm thể là góp phần làm hao hụt ngân sách nhà nước vì không thu được khoản thuế này. Mặt khác, hàng xách tay thường không có bảo hành nên độ an toàn không cao, nếu có vấn đề không hay xảy ra, người tiêu dùng không biết phản ánh với ai để bảo vệ quyền lợi của mình.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button