Tra Cứu

Hãy chỉ ra các bộ phận của la bàn trong hình dưới đây.


20.7. Hãy chỉ ra các bộ phận của la bàn trong hình dưới đây.


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button