Tra Cứu

Hãy đánh dấu v vào ô trống cho trước yêu cầu kĩ thuật của các bước chuẩn bị cây trồng | SBT công nghệ 7 chân trời

6. Hãy đánh dấu v vào ô trống cho trước yêu cầu kĩ thuật của các bước chuẩn bị cây trồng

[] Kích thước hạt giống to, hạt non càng tốt.

[] Kích thước hạt giống đồng đều, không bị sâu, bệnh.

[] Kích thước hạt giống nhỏ, hạt không quá giả

[] Cây con khoẻ mạnh, không bị sâu, bệnh.

[] Không cần kiểm tra sâu, bệnh trên cây con trước khi trồng.

[] Tất cả các loại hạt đều được ngâm ủ trước khi gieo trồng

[] Hạt ngâm ủ nứt mầm hoặc no nước.

[] Số lượng hạt giống càng nhiều càng tốt.

[] Số lượng hạt giống đủ trên diện tích đất trồng. 

[] Kích thước hạt giống to, hạt non càng tốt.

[ x ] Kích thước hạt giống đồng đều, không bị sâu, bệnh.

[] Kích thước hạt giống nhỏ, hạt không quá giả

[ x ] Cây con khoẻ mạnh, không bị sâu, bệnh.

[ x ] Không cần kiểm tra sâu, bệnh trên cây con trước khi trồng.

[ x ] Tất cả các loại hạt đều được ngâm ủ trước khi gieo trồng

[ x ] Hạt ngâm ủ nứt mầm hoặc no nước.

[] Số lượng hạt giống càng nhiều càng tốt.

[ x ] Số lượng hạt giống đủ trên diện tích đất trồng. 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button