Tra Cứu

Hướng dẫn cách viết sổ Đoàn

Cách viết sổ Đoàn chi tiết giúp các bạn tham khảo để viết số đoàn chuẩn từ lý lịch bản thân tới cách viết đơn xin vào đoàn ở trong sổ đoàn viên.

Qua hướng dẫn này các bạn sẽ nhanh chóng, dễ dàng viết sổ Đoàn viên. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đối tượng kết nạp Đoàn viên

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách viết sổ Đoàn

Thủ tục kết nạp Đoàn viên

  • Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với Đoàn
  • Được nghiên cứu Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp
  • Được một đoàn viên như cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu.

+ Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thể chi hội giới thiệu.

Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết hợp với sự biểu quyết tán thành của quá nửa (1/2) so với tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

Hướng dẫn ghi sổ đoàn viên

1, Trang bìa: Không ghi

2. Trang 1:

  • Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A
  • Địa chỉ: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình). VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

3. Người xin vào đoàn tự giới thiệu (trang 10):

Họ và tên đang dùng: (Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

– Họ và tên khai sinh: (Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày: (Ghi đầy đủ ngày/tháng/năm). Ví dụ: 19/05/2003

– Quê quán: (Ghi nơi mình sinh ra). Ví dụ: TPHCM

– Nơi ở hiện nay: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình). VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

– Dân tộc: (Kinh, Kherme,……). Tôn giáo: (nếu có thì ghi ra, không có thì ghi “không”)

– Thành phần gia đình: (không ghi).

– Nghề nghiệp bản thân: Học sinh

– Trình độ: + Văn hoá: (Đang học lớp nào ghi lớp đó). Ví dụ: 10/12; 11/12; 12/12

  • Chuyên môn, nghiệp vụ: (Bỏ trống)
  • Lý luận chính trị: (trường hợp đã học xong 6 bài lý luận chính trị thì ghi là “6 bài lý luận chính trị”; trường hợp chưa học thì để trống)

– Ngoại ngữ: (Ghi những chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt được, nếu không có thì để trống)

– Tình hình sức khỏe: (ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại, bệnh mãn tính (nếu có))

– Đã đi nước ngoài nào, lý do:…..(có thì ghi ra, không thì để trống)

– Quan hệ gia đình, xã hội:

+ Bố mẹ đẻ ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ :

  • Bố đẻ: Nguyễn Văn B; 40 tuổi; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ thường trú: VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM
  • Mẹ đẻ: Lê Thị C;40 tuổi; Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ; Địa chỉ thường trú: VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

+ Vợ hoặc chồng, các con (họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu) (để trống)

+ Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ:

Anh ruột: Nguyễn Văn D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Công an; Địa chỉ thường trú: VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

– Bản thân:

+ Quá trình công tác:

Từ năm … đến năm… học trường tiểu học ……………………,Cần Giờ, TPHCM

Từ năm … đến năm… học trường THCS ………………………,Cần Giờ, TPHCM

Từ năm …đến nay: học trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM.

+ Khen thưởng (ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Kỷ luật: (ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Năng khiếu (ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Sở trường (ghi ra nếu có, không thì để trống)

* Lưu ý: Các bạn điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn như trên rồi ghi ngày tháng (Ghi ngày từ 10 đến 17 tháng 9), ký tên và đưa cho Bí thư chi đoàn lớp mình ký xác nhận đối với K11 và K12 còn khối 10 thì không ký (Ngày ký cộng thêm 1, ngày so với ngày ở trên VD: Nếu ở trên ghi ngày 10 tháng 9 thì ở dưới ghi ngày 11 tháng 9 năm 2020)

4. Đơn xin vào đoàn (trang 13), có thể ghi theo mẫu sau: (Phần chữ nghiêng không ghi vì đã có trong sổ rồi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giờ, ngày 16 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: BCH chi đoàn: (Ghi tên lớp của mình) (Khối 10 không ghi)

                BCH Đoàn cơ sở: trường THPT Bình Khánh

Tôi là: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày: 19 tháng 05 năm 2008

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Người làm đơn
(Ký tên và ghi đầy đủ họ và tên)

– Người (hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn: Ghi vào chỗ trống họ và tên của người được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu đối tượng Đoàn. Ví dụ: tên Bí thư chi đoàn mà mình đang tham gia sinh hoạt hoặc tên một bạn nào đó đang là Đoàn viên;

5. Quyết định kết nạp Đoàn (trang 15):

– TP. Hồ Chí Minh – H. Cần Giờ

– BCH: THPT Bình Khánh

– Số: (Để trống)

– Cần Giờ, ngày 23 tháng 03 năm 2021

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

– Xét đề nghị và biên bản hội nghị xét kết nạp Đoàn viên chi đoàn…. (Ghi tên lớp mình đang học đối với khối 12 và 11; khối 10 thì ghi THPT Bình Khánh) ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Xét đơn xin vào Đoàn của anh chị: Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa

– Điều 1: chuẩn y kết nạp anh chị (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) vào đoàn TNCSHCM

– Điều 2: BCH chi Đoàn (Ghi tên lớp mình đang học đối với khối 12 và 11; khối 10 thì ghi THPT Bình Khánh) có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) vào Đoàn và ghi vào sổ Đoàn kể từ ngày ký quyết định

– Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu đồng chí vào đoàn, có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng và giúp đỡ đồng chí (Ghi họ tên mình bằng chữ in hoa) hoàn thành nhiệm vụ của người Đoàn viên.

– TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG. (Chỗ này không ký tên để Bí thư Đoàn trường ký sau)

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Hướng dẫn giáo viên

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button