Tra Cứu

Hãy đánh dấu (V) vào ô trước hành động bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trưởng khi chăm sóc cây trồng. | SBT công nghệ 7 chân trời

19. Hãy đánh dấu (V) vào ô trước hành động bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trưởng khi chăm sóc cây trồng.

[] Sử dụng gang tay, khi bắt sâu chăm sóc cho cây trồng

[] Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ và liều lượng cao để diệt sâu hại.

[] Sử dụng đồ bảo hộ (quần, áo, kính, khẩu trang,…) khi phun thuốc cho cây trồng.

[] Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật về đúng nơi quy định.

[ x ] Sử dụng gang tay, khi bắt sâu chăm sóc cho cây trồng

[] Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ và liều lượng cao để diệt sâu hại.

[ x ] Sử dụng đồ bảo hộ (quần, áo, kính, khẩu trang,…) khi phun thuốc cho cây trồng.

[ x ] Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật về đúng nơi quy định.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button