Tra Cứu

Hãy đánh dấu (V) vào ô trước yêu cầu kĩ thuật của các bước gieo trồng. | SBT công nghệ 7 chân trời

10. Hãy đánh dấu (V) vào ô trước yêu cầu kĩ thuật của các bước gieo trồng.

[] Gieo trồng quanh năm (khi chủ động được nước tưới).

[] Đất gieo trồng đảm bảo luôn khô ráo.Gieo trồng vào thời vụ thích hợp.

[] Gieo hạt theo sở thích của người nông dân.

[]  Gieo hạt theo mật độ cây trồng đã xác định

[] Vùi sâu hạt vào trong đất.

[] Gieo trồng quanh năm (khi chủ động được nước tưới).

[] Đất gieo trồng đảm bảo luôn khô ráo.Gieo trồng vào thời vụ thích hợp.

[] Gieo hạt theo sở thích của người nông dân. 

[ x ]  Gieo hạt theo mật độ cây trồng đã xác định

[] Vùi sâu hạt vào trong đất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button