Tra Cứu

Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta. | sgk Địa lý lớp 12

Câu 4: Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta.

Các ý chính:

  • Lương thực cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
  • Các đồng cỏ
  • Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thức ăn gia súc

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button