Tra Cứu

Hãy quan sát các hình dưới đây và điền vào chỗ trống vai trò của trồng trọt được thể hiện trong mỗi hình. | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Hãy quan sát các hình dưới đây và điền vào chỗ trống vai trò của trồng trọt được thể hiện trong mỗi hình.

Câu 2. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi.

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

C. Cung cấp nguồn phân bón và sức kéo.

D. Cung cấp sản phẩm cho xuất khẩu.

Câu 3. Hãy đánh dấu x vào trước những câu trả lời đúng.

Triển vọng của ngành trồng trọt nước ta là gì?

[] A. Việt Nam có điều kiện tự nhiên đa dạng, thuận lợi cho v phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau.

[] B. Có thế mạnh về phát triển tất cả các loại cây trông phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. việc

[] C. Áp dụng các phương thức, công nghệ trồng trọt tiên tiến theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm: nông nghiệp hữu cơ, an toàn, nông nghiệp công nghệ cao,…

[] D. Người nông dân Việt Nam sáng tạo, ham học hỏi sẽ chủ động cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong trồng trọt để góp phần nâng cao vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

Câu 4. Triển vọng của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì?

Câu 5. Các nhóm cây trồng được phân chia thành: cây lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm là dựa vào cách phân loại nào sau đây?

A. Theo nguồn gốc cây trồng.

B. Theo thời gian sinh trưởng.

C. Theo mục đích sử dụng.

D. Theo chức năng của sản phẩm.

Câu 6. Trong các nhóm cây sau, nhóm nào thuộc loại cây lương thực?

A. Lúa, khoai, sắn (khoai mì).

B. Cà phê, cao su, hồ tiêu

C. Cà phê, đậu tương, vừng (mè).

D. Mía, ca cao, chè.

 

Câu 1.

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm.

B. Góp phần tạo dựng cảnh quan.

C. Cung cấp sản phẩm xuất khẩu.

D. Cung cấp thức ăn chăn nuôi.

G. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

E. Tạo việc làm.

Câu 2. (C)

Câu 3. (A), (C), (D)

Câu 4. Thay đổi tuỳ theo địa phương, dựa vào đia phương em để trả lời.

Câu 5. (C)

Câu 6. (A)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button