Tra Cứu

Hãy tìm hiểu và giải thích các hiện tượng sau:

28.10. Hãy tìm hiểu và giải thích các hiện tượng sau:

a) Khi cây thiếu nitrogen (N) hay magnesium (Mg), lá sẽ bị vàng.

b) Khi cơ thể người thiếu sắt (Fe) sẽ có triệu chứng da xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt.

a) N và Mg là thành phần cấu tạo nên diệp lục, khi thiếu hai nguyên tổ này dẫn đến cây thiếu nguyên liệu, không tổng hợp được chất diệp lục => lá cây có màu vàng.

b) Sắt là thành phần cấu tạo nên phân tử hemoglobin trong hồng cầu. Khi thiếu sắt sẽ dẫn đến việc hàm lượng hồng cầu trong máu giảm dẫn đến thiếu máu => da xanh xao. Đồng thời, không đủ máu cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể => các cơ quan bị thiếu oxygen và chất dinh dưỡng =>  chóng mặt, mệt mỏi.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button