Tra Cứu

Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở.

 

– Cảm xúc với cảnh vật: thân thương, gần gũi, êm dịu

– Kỉ biệm: Nơi gắn bó từ khi sinh ra, những kỉ niệm thân thuộc đều ở nơi này.

– Tình cảm cơn người: gắn bó, yêu thương

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button