Tra Cứu

Khí không có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

27.10. Khí không có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

  • Khí khổng có chức năng giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.
  • Khí khổng nằm trên lớp biểu bì và thường tập trung ở mặt dưới lá. Khí khổng thông với các khoang chứa khí ở bên trong phiến lá nên thuận tiện cho việc trao đổi khí và thoát hơi nước.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button