Tra Cứu

Nghe – viết: Thả diều bên dòng sông quê hương (SGK, tr.133). | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button