Tra Cứu

NH3 + H2O → NH4OH

NH3 + H2O → NH4OH là phương trình phản ứng hóa học giữa NH3 và H2O. Trong dung dịch, Amoniac là bazơ yếu. Có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Hy vọng với nội dung tài liệu sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập tốt nhất. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng H2O

NH3 + H2O → NH4OH

2. Tính bazơ yếu NH3

NH3 kết hợp với H+ của nước , tạo thành ion amoni NH4+, giải phóng OH- và dẫn điện

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Bạn đang xem: NH3 + H2O → NH4OH

Trong dung dịch, Amoniac là bazơ yếu. Có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh.

3. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Muối nào dưới đây được dùng trong làm các loại bánh

A. (NH4)2CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HCO3

D. NH3Cl

Câu 2. A là muối khi tác dụng với dung dịch KOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

A. (NH4)2CO3.

B. (NH4)2SO3.

C. NH4HSO4.

D. (NH4)3PO4.

Đáp án C

X + NaOH dư sinh ra khí mùi khai ⟹ khí mùi khai là NH3 ⟹ X có chứa muối amoni (NH4+)

X + BaCl2 sinh ra kết tủa không tan trong HNO3 ⟹ kết tủa này phải tạo bởi kim loại mạnh và gốc axit mạnh ⟹ kết tủa là BaSO4

Kết hợp với đáp án ⟹ X là: NH4HSO4

Phương trình hóa học

NH4HSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + NH3↑ (mùi khai) + 2H2O

NH4HSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NH4Cl + HCl

Câu 3. Cho 50 gam dung dịch NH4HSO4 5,75% vào 50 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% và đun nhẹ. Thể tích khí (đktc) và khối lượng kết tủa thu được là (giả sử toàn bộ khí sinh ra thoát ra khỏi dung dịch)

A. 2,24 lít và 3,3 gam

B. 2,24 lít và 8,64 gam

C. 0,672 lít và 4,66 gam

D. 1,792 lít và 4,64 gam.

Đáp án C

NH4HSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + NH3 ↑ + H2O

HSO4 + Ba2+ → SO42- + H2O

OH + NH4+ → NH3 + H2O

⇒ nNH3  = 0,03 mol

⇒ V = 0,03.22,4 = 0,672 lít

Ba2+ + SO42- → BaSO4

⇒ nBaSO4 = 0,02 mol

⇒ m = 0,02. 233= 4,66 gam

Câu 4. Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni?

A. Muối amoni bền với nhiệt.

B. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

C. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước.

D. Các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.

Câu 5. Ở phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò chất khử?

A. 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

B. NH3 + HCl → NH4Cl

C. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

D. 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 6. Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Do Zn(OH)2 là một bazo ít tan

B. Do Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan

C. Do Zn(OH)2 là một bazo lưỡng tính

D. Do amoniac là một hợp chất có cực và là một bazo yếu

Đáp án B. Do Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan

Câu 7. Hỗn hợp A gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nhẹ thu được 4,66 gam kết tủa và 1,12 lít khí thoát ra. Hỗn hợp A có khối lượng là:

A. 5,280 gam.

B. 3,175 gam.

C. 5,350 gam.

D. 6,350 gam.

Đáp án B

Gọi số mol (NH4)2SO4, NH4Cl; lần lượt là x, y.

Phản ứng hóa học xảy ra:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

x → x  → 2x

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

y → y

Ta có chất kết tủa ở đây chính là BaSO4

mBaSO4 = 4,66

→ nBaSO4 = n(NH4)2SO4 = x = 4,66/(137 + 96) = 0,02 mol

→ nNH3 = 2x + y =1,12/22,4 = 0,05 mol

→ y = 0,01.

→mA = mNH4Cl + m(NH4)2SO4 = 53,5y + 132x = 3,175 gam

Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan 

  • NH3 + HNO3 → NH4NO3
  • NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl
  • NH3 + O2 → NO + H2O
  • NH3 + HCl → NH4Cl

Trên đây thcs Hồng Thái vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NH3 + H2O → NH4OH, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, thcs Hồng Thái mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button