Tra Cứu

Viết câu có hình ảnh so sánh dựa vào gợi ý: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết câu có hình ảnh so sánh dựa vào gợi ý:

a. Vầng trăng đêm nay như cách diều của các bác nông dân

b. Lá trầu bà có hình giống trái tim

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button