Tra Cứu

Viết tiếp 2 – 3 câu để hoàn thành đoạn văn nói về lợi ích của việc luyện tập thể thao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết tiếp 2 – 3 câu để hoàn thành đoạn văn nói về lợi ích của việc luyện tập thể thao.

– Tập thể dục sẽ khiến bạn khoả khoắn hơn

– Luyện tập thể dục sẽ cho bạn một thân hình đẹp

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button