Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về thể thao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về thể thao.

– Tên truyện: Kì thủ cờ vây, Hikaru No Go

– Tên tác giả: Hotta Yumi

– Tên môn thê thao: Cờ Vây

– Lợi ích của môn thể thao: Luyện tập chí óc

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button