Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thích sau khi đọc một bài thơ về một môn nghệ thuật hoặc một bài thơ thiếu nhi. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thích sau khi đọc một bài thơ về một môn nghệ thuật hoặc một bài thơ thiếu nhi.

– Tên bài thơ: Bàn tay mẹ

– Tên tác giả: Bùi Đình Thảo

– Hình ảnh đẹp:

Bàn tay mẹ bế chúng con 

Bàn tay mẹ chăm chúng con 
Cơm con ăn tay mẹ nấu 
Nước con uống tay mẹ đun 
Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon 

Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con

 – Cách em tìm bài thơ: tìm trên google

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button