Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về thiếu nhi. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về thiếu nhi.

– Tên bài văn: 5 điều Bác Hồ dạy

– Tên tác giả: Hồ Chí Minh

– Hình ảnh đẹp: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button