Tra Cứu

Xếp các từ ngữ dưới đây vào ba nhóm: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Xếp các từ ngữ dưới đây vào ba nhóm:

Từ ngữ chỉ sản phẩm

Từ ngữ chỉ hoạt động

Từ ngữ chỉ đặc điểm

M: đồng hồ

chế tạo

Tinh xảo

 

Từ ngữ chỉ sản phẩm

Từ ngữ chỉ hoạt động

Từ ngữ chỉ đặc điểm

M: đồng hồ

rô- bốt

bản nhạc

đèn điện

máy móc

chế tạo

sáng chế

sáng tác

phát minh

thí nghiệm

Tinh xảo

độc đáo

du dương

tinh xảo

mới mẻ

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button