Tra Cứu

Cho các nguyên tố hoá họcsau:carbon,hydrogen, oxygen, nitơ,phosphorus, chlorine, lưu huỳnh, calcium, kali, sắt, iodine và argon.

3.15. Cho các nguyên tố hoá họcsau:carbon,hydrogen, oxygen, nitơ,phosphorus, chlorine, lưu huỳnh, calcium, kali, sắt, iodine và argon.

a) Kể tên 5 nguyên tố hoá học có trong không khí.

b)Kể tên 4 nguyên tố hoá học có trong nước biển.

c)Kể tên 4 nguyên tố hoá học chiếm thành phần phần trăm khối lượng lớnnhất trong cơ thể con người.

 a) 5 nguyên tố có trong không khí: nitơ, oxygen, carbon, argon, hydrogen.

b) 4 nguyên tố có trong nước biển: hydrogen, oxygen, natri, chlorine (có thể kể thêm cả các nguyên tổ calcium và magnesium).

c) 4 nguyên tố hoá học chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất của cơ thể con người: carbon, oxygen, hydrogen, nitơ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button