Tra Cứu

Điền từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc Ở đâu? vào chỗ trống: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Điền từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc Ở đâu? vào chỗ trống:

a…………….. vỡ tổ, học sinh ùa ra sân như đàn ong

b. Các bạn hào hứng chơi nhảy dây…………………..

c. Những chú chim ríu rít…………………như muốn trò chuyện cùng chúng em.

 

a. Giờ ra chơi, học sinh ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ

b. Các bạn hào hứng chơi nhảy dây rất vui

c. Những chú chim ríu rít hó như muốn trò chuyện cùng chúng em.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button