Tra Cứu

Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? | GDCD 12 (Trang 93 – 109 SGK)

Câu 3: Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Quyền tự do kinh doanh của công dân hiểu đơn giản là công dân thích mua gì bán gì, kinh doanh gì là quyền của công dân. Công dân có thể kinh doanh riêng lẻ, lập công ty, cửa hàng…chỉ cần không buôn bán, làm những điều trái với pháp luật, nhà nước.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button