Tra Cứu

Giải SBT bà 28: Tập tính ở động vật | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

28.1 Tập tính là gì? Cho ví dụ.

28.2 Cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Từ đó, phân biệt hai dạng tập tính này.

28.3 Tập tỉnh bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

28.4 Hoàn thành bảng sau về ý nghĩa của các tập tính ở động vật và cho ví dụ minh hoạ.

tập tính

Ý nghĩa đối với động vật

Ví dụ

Làm tổ, ấp trứng

 

 

Săn mồi

 

 

Sống thành đàn và xã hội

 

 

Bảo vệ lãnh thổ

 

 

Ngủ đông

 

 

 

28.5  Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào?

28.6 Lấy ví dụ về một số thói quen tốt của em và nêu ý nghĩa của thói quen đó theo gợi ý sau:

Thói quen tốt

Ý nghĩa

Tập thể dục mỗi buổi sáng

Rèn luyện sức khoẻ

 

 

 

 

28.7 Quan sát các động vật sống xung quanh em hoặc thông qua xem video, kể một số tập tính của các động vật đó và nêu ý nghĩa các tập tính đối với động vật đó.

28.8 Hãy tìm hiểu và nêu một số câu ca dao, tục ngữ về các tập tính của động vật.

 

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button