Tra Cứu

Giải SBT bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Sau khi lật đổ đế quốc La Mã, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã

A. chia từng vùng để cai trị.

B. thành lập nhiều vương quốc mới.

D. xây dựng nhiều thành quách.

C. thành lập các đô thị mới.

Câu 2. Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu gắn liền với

A. sự xâm nhập của người La Mã.

B. sự xâm lược của người Hy Lạp.

C. sự xâm nhập của người Giéc-man.

D. những cuộc đại phát kiến địa lí.

Câu 3. Nội dung nào sau đây là một trong những đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu?

A. Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô gần gũi, thân thiện.

B. Trong mỗi lãnh địa có nhiều lãnh chúa như những vị vua.

C. Kinh tế thương nghiệp được coi trọng, phát triển mạnh.

D. Kinh tế trong lãnh địa mang tính tự nhiên, tự cung, tự cấp.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của thành thị Tây Âu thời trung đại?

A. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế thương nghiệp.

B. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa.

C. Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển.

D. Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

Câu 5. Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với đặc điểm của lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại ở Tây Âu.

Câu 6. Trình bày hiểu biết của em về sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button