Tra Cứu

Giải SBT bài 10: Bảng nhân 7 | SBT toán 3 Cánh diều tập 1

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 10: Bảng nhân 7, trang 22. Đây là vở bài tập nằm trong sách toàn 3 bộ sách “Cánh diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ có bài học tốt hơn.

1. Tính nhằm:

7×2= 14

7×1 = 7

7×8 = 56

7×6= 42

7 x7 = 49

3×7 = 21

7×5 = 35

7×4 = 28

7×9= 63

7 x 10= 70

7 x 3 = 21

4×7= 28

2. Số

Trả lời:

Số ngày: 7, 14, 21, 42 49 70

3. Viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ

Trả lời:

a. 7×4= 28

b. 7×3=21

4. Quay kim trên vòng tròn để chọn một số. Thực hiện phép nhân 7 với số đó rồi nên kết quả.

Trả lời:

7×7=49

7×10=70

5. a) Giải bóng đá nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu? (0

b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7

Trả lời:

a. Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia đấu là:

7×5=35 (người)

Đáp số: 35 người

b. 

Có 7 luống hoa, mỗi luống có 5 cây hoa

 

 

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button