Tra Cứu

Giải SBT bài 12: Vương quốc Lào | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Quá trình hình thành của Vương quốc Lào gắn liền với sự kiện nào sau đây?

A. Sự liên kết của các xiềng và mường cổ.

B. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp trồng lúa.

C. Năm 1353, thủ lĩnh Phà Ngừm lập ra Vương quốc Lan Xang.

D. Năm 1456, thủ lĩnh Phà Ngừm lập ra Vương quốc Khơ-me.

Câu 2. Ý nào sau đây đúng về sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang?

A. Lào là một vương quốc lớn mạnh ở lưu vực sông Mê Công.

B. Người Lào chủ yếu canh tác lúa nương, lúa nước, săn bắn, đánh cá.

C. Giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của Lào là thế kỉ XV − XVIII.

D. Vương quốc Lào thời Lan Xang thực hiện nhiều cuộc chiến tranh xâm chiếm các nước láng giềng.

Câu 3. Quốc giáo của Vương quốc Lào thời Lan Xang là

A. Thiên Chúa giáo.

B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.

D. Hồi giáo.

Câu 4. Chữ Lào đã đặt cơ sở cho sự ra đời của

A. nhiều tác phẩm văn học.

B. các bộ sử thi nổi tiếng.

C. các ngành khoa học xã hội.

D. sự phát triển của giáo dục, khoa cử.

Câu 5. Quan sát hình 12, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về ngôi chùa này theo các từ khoá gợi ý sau: Phật giáo, Xệt-tha-thi-lạt, truyền thuyết, xá lợi của Đức Phật.

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button