Tra Cứu

Giải SBT bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nhiều dãy núi chạy song song, cao đồ sộ; có các cao nguyên và bồn địa xen giữa là đặc điểm địa hình của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

A. Phía đông.

C. Vùng trung tâm.

B. Phía tây.

D. Phía nam.

Câu 2. Nơi có núi già và sơn nguyên, núi chạy theo hướng đông bắc – tây nam là đặc điểm địa hình của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

A. Phía đông.

B. Vùng trung tâm.

D. Phía tây.

C. Phía bắc.

Câu 3. Địa hình cao ở tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam, tập trung nhiều hồ lớn, sông dài là đặc điểm của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

A. Phía tây.

B. Phía đông.

C. Phía nam.

D. Khu vực trung tâm.

Câu 4. Đới khí hậu nào sau đây chiếm phần lớn diện tích lục địa Bắc Mỹ?

A. Cực và cận cực.

B. Ôn đới.

D. Nhiệt đới.

Câu 5. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các sông ở Bắc Mỹ là

C. Cận nhiệt đới.

A. nước mưa.

C. nước ngầm.

Câu 6. Phần lớn các sông ở Bắc Mỹ đổ ra

A. Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương.

D. tuyết tan.

B. nước hồ.

B. Ấn Độ Dương.

Câu 7. Đa số các hồ của Bắc Mỹ phân bố ở

A. nửa phía tây của lục địa.

B. nửa phía bắc của lục địa.

C. nửa phía bắc của miền đồng bằng trung tâm.

D. nửa phía nam của miền đồng bằng trung tâm.

Câu 8. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với đặc điểm các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

Câu 9. Quan sát hình sau:

a) Hãy trình bày sự phân hoá khí hậu của Bắc Mỹ theo chiều bắc – nam.

b) Nhận xét về sự phân hoá khí hậu của Bắc Mỹ theo vĩ tuyến 40°B.

Câu 10. Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một dòng sông ở Bắc Mỹ theo các gợi ý sau:

– Tên dòng sông là gì?

Chảy qua khu vực nào?

– Chế độ nước như thế nào?

– Sông mang đến những giá trị kinh tế gì?

Câu 11. Lựa chọn một đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ và trình bày về: phạm vi, đặc điểm khí hậu, đặc điểm sinh vật.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button