Tra Cứu

Giải SBT bài 16: Sự phản xạ ánh sáng

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 16: Sự phản xạ ánh sáng môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Chân trời sáng tạo” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

16.1. Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự phản xạ ánh sáng?

A. Ánh sáng mặt trời tạo ra hiện tượng quang hợp.

B. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước.

C.Ánh sáng mặt trời làm pin quang điện hoạt động.

D. Ánh sáng mặt trời làm nóng bếp mặt trời.

Trả lời:

  • B. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước.

=> Khi một tia sáng chiếu vào một vật thể bất kỳ, thì tia sáng đó cũng sẽ bị chiếu ngược lại hoàn toàn, hiện tượng này được gọi là phản xạ ánh sáng hoặc có thể hiểu là hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương và bị gương hắt trở lại môi trường cũ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button