Tra Cứu

Giải SBT bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Giải bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh – Sách lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây: 

– Dựa vào bảng số liệu ở trên và thông tin trong SGK, hãy điền vào bảng số liệu sau:

Trả lời: 

Giai đoạn

Số dân

tăng thêm

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm đi (%)

Mật độ dân số

tăng thêm (người/km2)

2000 – 2005

35,7

0,23

2

2005 – 2010

33,9

0,14

1

2010 – 2015

32,5

0,11

2

2015 – 2020

30

0,13

2

– Nhận xét về sự gia tăng dân số Trung và Nam Mỹ, giai đoạn 2000-2020

Gia tăng dân số Trung và Nam Mỹ, giai đoạn 2000 – 2020 ở mức thấp.

– Cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mỹ có xu hướng thay đổi như thế nào.

Gia tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mỹ có xu hướng giảm.

– Mật độ dân số của Trung và Nam Mỹ có xu hướng thay đổi như thế nào?

Gia tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mỹ có xu hướng giảm.

Câu 2: Dựa vào hình 17.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Trả lời: 

STT

Mật độ dân số

Quốc gia (3 quốc gia)

1

Trên 100 người/km2

Cu Ba, Đô-mi-ni-ca-na, Goa-tê-ma-na.

2

Từ 51 – 100 người/km2

Mê-hi-cô, Ni-ca-ra-goa, Ê-cu-a-đo.

3

Từ 25 – 50 người/km2

Bra-xin, Vê-nê-xuê-la, Pê-ru

4

Dưới 25 người/km2

Ác-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Pa-ra-ngoay.

– Kể tên các đô thị có số dân trên 10 triệu  người ở Trung và Nam Mỹ.

Mê-hi-cô, Xao Pao-lô, Ri-ô-đê Gia-nê-rô

– Kể tên các đô thị có số dân trên 5 đến 10 triệu người ở Trung và Nam Mỹ.

Li-ma, Xan-ti-a-gô.

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button