Tra Cứu

Giải SBT bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ trái đất | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Vỏ địa lí bao gồm

A. toàn bộ vỏ Trái Đất.

B. vỏ Trái Đất và khí quyển bên trên.

C. toàn bộ các địa quyển.

D. các lớp vỏ thành phần xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Trả lời: Chọn đáp án D. các lớp vỏ thành phần xâm nhập và tác động lẫn nhau.

1.2. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

A. các địa quyền.

B. các bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

C. các thành phần trong vỏ địa lí.

D. vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

Trả lời: Chọn đáp án C. các thành phần trong vỏ địa lí.

1.3. Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là

A. vỏ địa lí được hình thành với sự góp mặt của tất cả các địa quyển.

B. vỏ địa lí là một thể liên tục, không cắt rời trên bề mặt Trái Đất.

C. các thành phần của vỏ địa lí luôn tác động, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau.

D. các thành phần và toàn bộ vỏ địa lí không ngừng biến đổi.

Trả lời: Chọn đáp án C. các thành phần của vỏ địa lí luôn tác động, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau.

1.4. Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí, khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong vỏ địa lí cần hết sức chú ý

A. mỗi thành phần của vỏ địa lí là một bộ phận riêng biệt, cần được bảo vệ.

B. sự can thiệp vào mỗi thành phần của vỏ địa lí sẽ gây phản ứng dây chuyền tới các thành phần khác.

C. để đạt hiệu quả cao, cần tác động vào các thành phần của vỏ địa lí cùng một lúc.

D. hết sức hạn chế việc tác động vào các thành phần của vỏ địa lí.

Trả lời: Chọn đáp án B. sự can thiệp vào mỗi thành phần của vỏ địa lí sẽ gây phản ứng dây chuyền tới các thành phần khác.

Bài tập 2: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Bộ phận

Khái niệm

1. Vỏ Trái Đất

a) Bao gồm vỏ Trái Đất và một phần cứng, mỏng của manti trên, tạo thành lớp vỏ cứng ngoài cùng của Trái Đất. Độ dày trung bình khoảng 100km.

2. Thạch quyển

b) Là lớp vỏ ngoài cùng Trái Đất cấu tạo bởi ba tầng đá: trầm tích, granit và badan. Độ dày từ 5 – 70km. Ranh giới dưới là mặt Mô-hô.

3. Vỏ địa lí

c) Bao gồm các lớp vỏ thành phần của Trái Đất xâm nhập, tác động lẫn nhau tạo nên các thể tổng hợp tự nhiên thống nhất và hoàn chỉnh. Độ dày trung bình 30 – 35km.

Trả lời:

Nối số 1 với b)

Nối số 2 với a)

Nối số 3 với c) 

Bài tập 3: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa những câu sai.

a) Quy luật thống nhất và hoản chỉnh của vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

b) Nguyên nhân của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí do dạng khối cầu của Trái Đất làm cho tia sáng của Mặt Trời giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

c) Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần khác còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

d) Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí gúp chứng ta có thể dự báo trước về sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khi sử dụng chúng.

Trả lời:

Câu đúng là: a, c, d 

Câu sai là: b

Sửa câu b: Nguyên nhân của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là do tất cả các thành phần của vỏ địa lí không tồn tại và phát triển độc lập mà luôn tác động, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau tạo nên thể thống nhát và hoàn chỉnh.

Bài tập 4: Sự nóng lên toàn cầu có ảnh hướng như thế nào đến các thành phần tự nhiên khác trên Trái Đái?

Trả lời:

Sự nóng lên toàn cầu ảnh hưởng rất lớn đến các thành phần tự nhiên khác trên Trái Đất cả trực tiếp và gián tiếp. Tác động rõ nhất là làm tan băng ở các vùng cực và trên núi cao làm mực nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan…. Tác động gián tiếp đến các thành phần tự nhiên khác như sinh vật, đất….

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button