Tra Cứu

Giải SBT bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Hãy lựa chọn các cụm từ chỉ các bộ phận chính của châu Đại Dương từ các ô bên dưới và ghi vào chỗ trống (…)

Trả lời: 

– Các bộ phận chính của châu Đại Dương

+ Chuỗi đảo Mê-la-nê-đi

+ Chuỗi đảo Mi-crô-nê-đi

+ Chuỗi đảo Pô-li-nê-di

+ Quần đảo Niu Di-len

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a

Câu 2: Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong SGK, hãy nối các ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp.

Trả lời: 

Câu 3: Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong SGK, hãy điền các kiểu khí hậu phù hợp vào chỗ trống (…) trong hình dưới đây. 

Trả lời:

1 – Khí hậu nhiêt đới gió mùa

2 – Khí hậu nhiêt đới khô

3 – Khí hậu cận nhiệt lục địa

4 – Khí hậu cận nhiệt hải dương

6 – Khí hậu núi cao

7 – Khí hậu ôn đới hải dương

Câu 4: Hãy điền tên các loài động vật đặc hữu: gấu túi, căng-gu-ru, thú mỏ vịt, chuột túi vào chỗ trống (…) của các hình dưới đây cho phù hợp: