Tra Cứu

Giải SBT bài 2 Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 14: Sắp xếp các hình sau theo thứ tự thể tích giảm dần:

– Hình lăng trụ đứng tứ giác có độ dài cạnh bên bằng 10cm và đáy là hình thang cân với độ dài đáy bé, đáy lớn, đường cao lần lượt bằng 2 cm, 8cm, 4 cm.

– Hình lập phương có độ dài cạnh bằng 8 cm.

– Hình lăng trụ đứng tam giác có độ dài cạnh bên bằng 10cm và đáy là tam giác với độ dài một cạnh và  đường cao tương ứng cạnh đó lần lượt bằng 4 cm, 3cm

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button