Tra Cứu

Giải SBT bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Phương pháp kí hiệu thể hiện đối tượng địa lí

A. phân bổ rải rác ở khắp nơi trong không gian.

B. phân bó độc lập.

C. phân bố theo những điểm cụ thẻ hay tập trung trên một diện tích nhỏ má không thẻ hiện được trên bản đỏ theo tỉ lệ.

D. có sự di chuyển.

1.2. Trong phương pháp bản đồ — biểu đồ. thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ, người ta dùng cách

A. đặt các kí hiệu vào phạm vị của các đơn vị lãnh thổ đó.

B. đặt các biểu đồ vào phạm vì của các đơn vị lãnh thổ đó.

C. đặt các điểm chấm vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thổ đó.

1.3. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện đối tượng, hiện tượng

A. có sự di chuyển.

B. phân bố theo những điểm cụ thể.

C. có ranh giới rõ rệt.

D. phân tán theo không gian.

1.4. Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bổ

A. thành từng vùng.

B. theo luồng di chuyển.

C. theo những điểm cụ thể.

D. phân tán lẻ tẻ.

1.5. Phương pháp khoanh vùng thể hiện đối tượng

A. phân bố theo vị trí cụ thể.

B. có sự di chuyển trong không gian.

C. phân bố theo vùng đồng đều trên khắp lãnh thổ.

D. phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button