Tra Cứu

Giải SBT bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp | SBT Địa lí 10

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1.Theo công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành

A. công nghiệp chế biến nguyên liệu, công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất.

B. công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng, công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất.

C. công nghiệp hiện đại, tiểu thủ công nghiệp.

D. công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến.

Trả lời: B

2. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm nổi bật, khác với sản xuất nông nghiệp là

A. tập trung cao độ về nguồn lao động.

B. phụ thuộc vào tự nhiên.

C. sản xuất mang tính mùa vụ.

D. ít tác động đến môi trường. 

Trả lời: A

3. Sản phẩm của ngành công nghiệp

A. chỉ để phục vụ cho ngành công nghiệp.

B. chỉ để phục vụ cho ngành dịch vụ.

C. chủ yếu phục vụ xuất khẩu nhằm thu ngoại tệ.

D. phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế.

Trả lời: D

4. Vai trò quan trọng của ngành công nghiệp đối với đời sống người dân là

A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

B. giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

C. giảm chênh lệch giữa các vùng.

D. góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động.

Trả lời: B

5. Nhân tố nào dưới đây đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp khai thác quặng kim loại?

A. Nguồn lao động.

B. Nguồn khoáng sản 

C. Tiến bộ khoa học – kĩ thuật.

D. Thị trường tiêu thụ.

Trả lời: B

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây.

Trả lời:

Media VietJack

Câu 3: Ở nước ta hiện nay, dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành 3 nhóm, gồm:

Trả lời:

Ở nước ta hiện nay, dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành 3 nhóm, gồm:

1. Công nghiệp khai khoáng

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo

3. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền thông tin vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của ngành công nghiệp.

Trả lời:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền thông tin vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của ngành công nghiệp. (ảnh 2)

Câu 5: Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp với vai trò của ngành công nghiệp.

Trả lời: 

Câu 6: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây.

Trả lời: 

– Vị trí địa lí: Ảnh hưởng đến sự lựa chọn và phân bố cơ sở sản xuất công nghiệp

– Điều kiện kinh tế – xã hội

+ Dân cư và nguồn lao động: Ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp

+ Cơ ở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật: Llà nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất

+ Tiến bộ khoa học – công nghệ: Làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố ngành công nghiệp

+ Nguồn vốn và thị trường: Ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành

+ Chính sách phát triển: Làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố ngành công nghiệp

– Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

+ Nguồn tài nguyên: Ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp

+ Nguồn nước và quỹ đất: Ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button