Tra Cứu

Thảo luận về bản hướng dẫn nơi công cộng mà bạn đã xây dựng. | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Thảo luận về bản hướng dẫn nơi công cộng mà bạn đã xây dựng.

Người nói

Người nghe

–       Giới thiệu tên của văn bản hướng dẫn

–       Thuyết minh về các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản hướng dẫn

–       Thuyết minh về các thông tin chính trong văn bản hướng dẫn

–       Xin ý kiến phản hồi của người nghe về phần thuyết trình

–       Chú ý đến tên của văn bản hướng dẫn

–       – Chú ý đến các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản hướng dẫn

–       Ghi lại những thông tin chính trong văn bản hướng dẫn

–       Ghi lại những thông tin chính trong văn bản hướng dẫn

–       Nếu phản hồi về nội dung của văn bản hướng dẫn cũng như cách thuyết tình của người nói.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button