Tra Cứu

Giải SBT bài 30: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. “Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, đồng nhất với một điểm dân cư” là đặc điểm của

A. điểm công nghiệp.

B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.

D. vùng công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án A. điểm công nghiệp.

1.2. Lãnh thổ công nghiệp không có hoặc có rất ít mối liên hệ giữa các xí nghiệp là

A. điểm công nghiệp.

B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.

D. vùng công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án A. điểm công nghiệp.

1.3. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi là

A. điểm công nghiệp.

B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.

D. vùng công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án C. trung tâm công nghiệp.

1.4. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp quan trọng và phổ biến ở các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hoá là

A. điểm công nghiệp.

B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.

D. vùng công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án B. khu công nghiệp.

1.5. Việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp không có vai trò nào dưới đây?

A. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

B. Sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội.

C. Thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

D. Định hướng phát triển nền kinh tế của đất nước.

Trả lời: Chọn đáp án D. Định hướng phát triển nền kinh tế của đất nước.

Bài tập 2: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

1. Điểm công nghiệp

a) Đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của nền kinh tế

b) Góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp.

2. Khu công nghiệp

c) Là hạt nhân tạo vùng kinh tế, có sức lan tỏa rộng.

3. Trung tâm công nghiệp

d) Tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá trị lâu dài.

e) Là nơi đón đầu công nghệ mới và tạo ra những đột phá trong sản xuất.

Trả lời:

Nối số 1 với b) 

Nối số 2 với a), d)

Nối số 3 với c), e) 

Bài tập 3: Trong các đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào thuộc điểm công nghiệp, khu công nghiệp hoặc trung tâm công nghiệp?

a) Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao, cùng sử dụng cơ sở hạ tầng.

b) Có các xí nghiệp hạt nhân và xí nghiệp bổ trợ.

c) Có ranh giới xác định, không có dân cư sinh sống.

d) Gồm một số xí nghiệp phân bổ gần nguồn nguyên, nhiên liệu (hoặc vùng nông sản) với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu.

e) Các xí nghiệp trong đó được hưởng quy chế ưu đãi riêng.

g) Hoạt động sản xuất đa dạng và linh hoạt, dễ ứng phó với các sự cố và dễ thay đổi thiết bị.

h) Có cư dân sinh sống, có cơ sở vật chất – kĩ thuật và cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

Trả lời: 

  • Đặc điểm công nghiệp là: d), g)
  • Đặc điểm khu công nghiệp là: a), c), e)
  • Đặc điểm trung tâm công nghiệp là: b), h) 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button